Sunday, August 26, 2012

Mostovi tuge

"Da mi se vratiš kasno bi bilo
                                        jer evo gradim mostove tuge
                                                                                mostove tuge, mostove tuge..."

                                                                       (Most na Trešanici)


(Most na Rakitnici)                                 (Most na Bijeloj)
                                       (Inspiracija za skicu mosta na Posranom potoku u Župi)


(Post nastao prema motivima pjesme "Mostovi tuge" Halida Bešlića. Svaka povezanost sa vlastima lokalne zajednice u Konjicu je namjerna.)