Friday, March 28, 2014

Učimo srpski sa Stojanom Miloševićem

Na jučerašnjoj 11. sjednici Općinskog vijeća Konjic, vijećnik SDP-a Stojan Milošević u nekoliko navrata za govornicom je načelnika Emira Bubala oslovio sa „predsjednik opštine“. Nakon opaske predsjedavajućeg Vijeća Ivana Karlovića „mislite na načelnika opštine?“, Milošević je uzvratio da u „skladu s poslovnikom, član 4 čini mi se...“ ima pravo da se obraća na kojem jeziku želi i da je na njegovom jeziku „predsjednik opštine“!

Jasno je da je Milošević mislio na srpski jezik i da s punim pravom može da govori maternjim jezikom, ali nije jasan njegov prevod.

Izbori u Bosni i Hercegovini se svake 4 godine raspisuju za „načelnike i općinska vijeća/skupštine opština“ i ma koliko drug Stojan (kako ga jedne prilike nazva jedan drugi vijećnik) mislio da se „načelnik“ na srpskom kaže „predsjednik opštine“, vara se. (Istina u nekim sistemima npr. u Crnoj Gori se koristi termin „predsjednik opštine“ za šefa izvršne vlasti u lokalnoj zajednici.)

Ali s obzirom da je iza govornice u istom obraćanju kazao da je „ispek'o puno rakije“ a da je „slabo išta prod'o“, niko nije previše ozbiljno uzeo njegovo trezveno jezičko tumačenje.

A za sve građane Konjica koji žele učiti srpski jezik uz mentorstvo Stojana Miloševića, neka dođu na sjednicu Općinskog vijeća Konjic. (Za sljedeću sjednicu pripremiti recitiranje stihova Matije Bećkovića.)