Friday, September 12, 2014

Predizborna „esdeaovska“ kvazi zaštita Bošnjaka (ponovo)

Bosnu i Hercegovinu kao nefunkcionalno uređenu zemlju čiji se državni aparati održavaju (ne)vještim manevrom međunarodne zajednice koja je prisutna u njoj (javno) posljednjih 20-tak godina, okružuju zemlje s jasno definisanim nacionalnim identitetom, čija se vjekovna ideja o velikosrpstvu ili velikohrvatstvu ostvarivala u momentima kada je to tok svjetske historije dozvoljavao (istina nikad do kraja). Srbi i Hrvati iz Bosne i Hercegovine pored Bosne i Hercegovine imaju rezervnu domovinu Srbiju i Hrvatsku koju smatraju maticom, dok (neki) živeći na njen teret, degradiraju sve što ima okus bosanskohercegovačkog, za razliku od Bošnjaka koji imaju jednu domovinu - Bosnu i Hercegovinu. 

Svoje (kreirane?) unutarnje suprotnosti pokazujemo i u bezazlenim (uobičajenim, prijeko potrebnim, opće prihvaćenim…) stvarima poput prošlogodišnjeg popisa stanovništva, čiji rezultati će biti posmatrani kroz „brojačnu nadmoć jednih, drugih i trećih“ (čitaj „brojčanu ugroženost“) dok će ekonomski parametri, socijalna slika, školstvo, obradivo zemljište... biti na marginama dugoročnih demografskih planiranja.


Govoreći o terminu „ugrožen Bošnjak“ kroz široku lepezu tema koje će siguran sam biti potencirane i u ovogodišnjoj izbornoj kampanji, bitno je spomenuti da je muslimansko-bošnjačka politika koja se borila za (savremeni?) nacionalni identitet i položaj muslimana Bošnjaka 90-tih i danas prisutna na političkoj sceni.

Probošnjačka promišljanja i povlačenja poteza, prvenstveno se odnose na jednu političku stranku – SDA.

Pobjedom „vjersko-nacionalističke“ stranke SDA na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini određen je dalji tok stvaranja i profiliranje bošnjačkog identiteta kakvog danas poznajemo. Riječ je dakle o oko 20 godina traganja za identitetom naroda, kojeg (u najvećoj mjeri) vodi SDA, pozivajući se i danas na dvodecenijsku zaštitu islama, Bošnjaka, njihovog nacionalnog interesa…

Ako su Bošnjaci 2014. na ovaj ili onaj način ugrožen narod i nemaju ekonomsku snagu, onda je s razlogom opravdano kritičko promišljanje prema „esdeaovskim“ potezima u interesu Bošnjaka u BiH od 1990. do 2014.

Pomirili smo se da ne jedemo obećanim zlatnim kašikama (iako nije isključeno da elita koja ih je obećavala jede), ali ne možemo prihvatiti činjenicu da smo kao narod (kojem pripadam) najsiromašniji u Evropi. Kako osjetiti čast i biti ponosan s tom gorkom pilulom koju gutamo iz dana u dan!?

Da li su u eri vladavine SDA (a na štetu Bošnjaka) izvršene najveće pljačkaške privatizacije, politički atentati, kriminalna djela, korupcijske afere, familijarna zapošljavanja u javni sektor... u Bosni i Hercegovini?

(Pauza) - A, jesu.

Da li će se SDA kao bošnjačka partija u predstojećoj izbornoj kampanji predstavljati kao „istinski zaštitnik Bošnjaka“?

(Pauza) - A, hoće.

Da li će narod zbog usađenog straha (od ovog ili onog i ovih ili onih) ponovo dati SDA određen broj glasova?

-          Sigurno!

Često mi kroz glavu prođe misao da „čovjek ne može ostaviti bolje nasljedstvo čovječanstvu od dobro obrazovane obitelji“. Zato, „dragi“ esdeaovci, bitnije od štićenja ličnih interesa, uskofamilijarnih, stranačkih i jaranskih, pozivajući se na vitalni nacionalni bošnjački, je Bosni i Hercegovini ostaviti u nasljedstvo (ako ne ekonomski snažne onda...) obrazovane Bošnjake, koji će se u budućim naletima (ovih ili onih) moći suprotstaviti razumom (a ne paradržavnim formacijama i bliskoistočnim militantima).

Istina, tada bismo znali razlikovati STVARNU od LAŽNE zaštite naših interesa i poslati vam (mi vama a ne vi nama!) jasnu poruku u izbornoj kampanji, da je DOSTA BILO LAŽI I POLITIČKO-MARKETINŠKE BRIGE ZA BOŠNJAKE!


Tuesday, September 2, 2014

Biti političar...

Citatom uvaženog profesora Besima Spahića, zvanično na blogu objavljujem kandidaturu za Skupštinu HNK. Pozovite se na ovu moju objavu, ako i na moment ikada osjetite da nisam VAŠ ZASTUPNIK!„Biti političar i lider nije nikakva privilegija, nego prije svega čast i odgovornost, znanje i mudrost, pravičnost i plemenitost prema svojoj bosanskoj i hercegovačkoj djeci – čak i prema onima koji nisu glasali za vas. Državni (State Marketing), kantonalni (Cantonal Marketing) i općinski marketing (Commune Marketing) podrazumijeva da dolaskom na čelo općine, kantona ili države iz reda bilo koje stranke, lider prestaje biti isključivo stranački čovjek, nego postaje funkcioner kojeg svi građani osjećaju kao svoga.“ Besim Spahić (Izazovi političkog marketinga)