Tuesday, September 2, 2014

Biti političar...

Citatom uvaženog profesora Besima Spahića, zvanično na blogu objavljujem kandidaturu za Skupštinu HNK. Pozovite se na ovu moju objavu, ako i na moment ikada osjetite da nisam VAŠ ZASTUPNIK!„Biti političar i lider nije nikakva privilegija, nego prije svega čast i odgovornost, znanje i mudrost, pravičnost i plemenitost prema svojoj bosanskoj i hercegovačkoj djeci – čak i prema onima koji nisu glasali za vas. Državni (State Marketing), kantonalni (Cantonal Marketing) i općinski marketing (Commune Marketing) podrazumijeva da dolaskom na čelo općine, kantona ili države iz reda bilo koje stranke, lider prestaje biti isključivo stranački čovjek, nego postaje funkcioner kojeg svi građani osjećaju kao svoga.“ Besim Spahić (Izazovi političkog marketinga)

No comments:

Post a Comment